Informatie

Aikido neemt een aparte plaats in binnen het scala van de vechtsporten. Men leert weliswaar zichzelf te verdedigen tegen aanvallen zoals slaan, schoppen en pakkingen, maar dat is niet de hoofdzaak.
De manier waarop men zichzelf verdedigd wel. Deze specifieke manier van omgaan met aanvallen noemen wij Aikido en daarin onderscheiden we,  basisprincipes . Dit zijn :

1.    bewegen vanuit een lijf en een geest die een eenheid zijn, gestuurd vanuit het dragende midden, schouders los, armen ontspannen, rustig ademend enz.

2.    de aanval neutraliseren door circulaire bewegingen te maken met behoud van principe 1 en niet door te trekken en te rukken aan de aanvaller

3.    De energie van de aanval zo te gebruiken dat de aanvaller in beweging blijft dit noemen we het principe continuïteit.

4.    Het principe positionaliteit slaat op het leren jezelf zodanig te positioneren dat principe 1,2 en 3 kunnen worden gehandhaafd en uitgevoerd.

Ingewikkeld? Wel nee, gewoon doen vanaf les 1.

Omdat je aikido altijd met een partner doet is er een hele belangrijke rol weggelegd voor de aanvaller die we ook wel uke noemen. De aanvaller ondergaat de techniek of in andere woorden ondergaat de principes.
Uke moet eigenlijk voelen of de techniek wel uitgevoerd wordt aan de hand van die basisprincipes, en heeft als belangrijkste taak dus feedback te verzorgen aan de uitvoerder van de techniek ook wel tori genoemd.
Uke moet niet tegenwerken maar alert worden en juist heel zacht zijn en beweeglijk als een soepel jonge boom die heel sterk is maar niet breekt als de wind stevig blaast.

Als je met aikido start moet het vooral lukken omdat het leren van al die dingen best heel lastig is. Juist deze hele specifieke manier van trainen is volstrekt uniek en geeft langdurige blijvende resultaten ook buiten de dojo, met name omdat het niet alleen gefocussed is op techniek en het kunstje.

Wij maken binnen het Yoseikan Aikido een hele bewuste keuze voor bovenstaande manier van werken. Dat neemt niet weg dat we de realiteit weghouden van de mat, immers de samenleving is verandert t.o.v de vorige eeuw toen het aikido begon.
Concreet betekent dat we veel oefenen op stoten en schoppen en uitgaan van dynamische aanvallen.

Aikido voor kinderen.

In de dojo geef ik al jaren training aan kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. Ik laat ze kennismaken met eerder genoemde principes, staand maar ook op de grond. Ik leen veel vormen uit het judo maar gebruik die vormen om de principes van het aikido te oefenen.
Grote verschil met judo is dat er sprake is van wederzijds gelijk belang nml de ander onder controle houden en zorgen dat je er zelf onderuit blijft. In aikido gebruik ik die vormen met als doel ook op de grond de energie van de ander te leren gebruiken opdat een kind zich ook op de grond kan leren verdedigen.
Om alle misverstanden te voorkomen Aikido kan pas gebeuren als een ander energie levert en dus iets met jou wil.

YOSEIKAN AIKIDO

Wij zijn met onze school aangesloten bij de Aikido bond Nederland een overkoepelende organisatie waarin alle aikidostijlen zijn vertegenwoordigd.
Onze stijl heet de yoseikan stijl en yoseikan betekent ; dat wat goed voor jou is.
De methodiek van de stijl is zo gemaakt dat wij verwachten dat deelnemers zo snel mogelijk kunnen werken volgens de principes van het aikido.

De yoseikan stijl heeft ongeveer 10 verschillende dojo’s verdeeld over  Nederland .
Technisch directeur is Edgar Kruyning  6de dan Yoseikan aikido. Voor verdere informatie zie zijn site.